Top

فروش حاصله جهت دایر کردن کتابخانه کودکان در روستاها، "کتابخانه کودک استاد شجریان" صرف خواهد شد.
کتاب های ذیل، گلستان سعدی(ثبت شده در یونسکو)، متنوی معنوی(نسخه مادر، تصحیح شده در حضور مولانا) و حافظ همه به انگلیسی منظوم تهیه شده اند و در سایت آمازون هر نسخه خطی با قیمت 99 دلار عرضه می شود که در این سایت به بهای 150 هزار تومان تقدیم میگردد.